Natječaji

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino))

Zatvoren
Mjera
Podmjera
04.1
Tip operacije
4.1.1
Datum objave
2. 6. 2021
Datum prijave
16. 7. 2021
Kraj prijave
29. 10. 2021
Raspoloživost sredstava
200.000.000,00 kuna
Potencijalni korisnici
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, Trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost, Proizvođačke grupe i organizacije
Sufinanciranje

do 50% (EU 85% i RH 15%)

Ostala Uvećanja

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:
a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
b. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima

Svrha

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voćarstva koja će postići ulaganjima u podizanje novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uključujući opremanje postojećeg višegodišnjeg nasada.

Korisnici

a)      fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
b)      proizvođačke organizacije priznate u sektoru voća sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija


Visina javne potpore

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a)    do 750.000 EUR
b)    do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu
u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu