Natječaji

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino))

U najavi
Mjera
Podmjera
04.1
Tip operacije
4.1.1
Očekivani datum objave
ožujak 2021
Raspoloživost sredstava
200.000.000,00 kuna
Sufinanciranje

do 50%

Ostala Uvećanja

do 70% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici

Svrha

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voćarstva.

Korisnici

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 EUR do 250.000 EUR SO/>250.000 EUR SO
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Visina javne potpore iznosi 5.000 – 200.000 EUR u protuvrijednosti u kunama.