Natječaji

Natječaj za tip operacije 4.1.1.”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

U najavi
Mjera
Podmjera
04.1
Tip operacije
4.1.1
Datum objave
30. 6. 2019
Raspoloživost sredstava
Dostupna omotnica za natječaj iznosi 70.000.000,00 kuna.
Vrijednost natječaja
70.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji reguliraju rad proizvođačkih organizacija
Područje
Tovno govedarstvo
Sufinanciranje

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova.
Iznos potpore je od 5.000 - 1.000.000 eura (do 100.000 eura za početnike)

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Prihvatljive aktivnosti su izgradnja, rekonstrukcija, opremanje objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva.