Natječaji

Natječaj za tip operacije 19.3.2. Provedba aktivnosti projekta suradnje

Zatvoren
Mjera
Podmjera
19.3
Tip operacije
19.3.2
Datum objave
23. 12. 2019
Datum prijave
21. 2. 2020
Kraj prijave
30. 6. 2022
Vrijednost natječaja
18.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Odabrani LAG-ovi
Sufinanciranje

100%

Dokumentacija

Raspoloživa su sredstva u iznosu od 18.000.000,00 kuna.

Najviši iznos javne potpore po projektu suradnje ne može biti veći od iznosa ukupno dodijeljenih sredstava za provedbu Podmjere 19.3. iz Ugovora, a ukupan dodijeljeni iznos potpore za provedbu projekata suradnje po LAG-u može iznositi najviše 100.000 eura. Najniži iznos potpore po projektu suradnje nije propisan

Intenzitet javne potpore je do 100%.

Potpora provedbi projekata suradnje LAG-ova.