Natječaji

Natječaj za tip operacije 19.3.2. Provedba aktivnosti projekta suradnje

Zatvoren
Mjera
Podmjera
19.3
Tip operacije
19.3.2
Datum objave
24. 6. 2022
Datum prijave
1. 7. 2022
Kraj prijave
31. 12. 2023
Vrijednost natječaja
18.000.000,00 HRK
Sufinanciranje

Do 100%

Predmet Natječaja

Predmet Natječaja je dodjela sredstava u skladu s Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ br. 91/19, 37/20, 31/21 i 134/21; u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAGa « (u daljnjem tekstu: Pomjere 19.3.), tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje« (u daljnjem tekstu: tip operacije 19.3.2.).

Svrha Natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za provedbu međuteritorijalnih i transnacionalnih projekata suradnje LAGova.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su odabrani LAG-ovi.