Natječaji

Natječaj za tip operacije 19.3.2. “Provedba aktivnosti projekata suradnje”

Zatvoren
Mjera
Podmjera
19.3
Tip operacije
19.3.2
Datum objave
26. 6. 2018
Datum prijave
18. 7. 2018
Kraj prijave
30. 6. 2019
Raspoloživost sredstava
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 18.000.000,00 HRK.
Vrijednost natječaja
18.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
LAG-ovi
Područje
Projekti suradnje LAG-ova
Sufinanciranje

Intenzitet potpore po pojedinom projektu suradnje određuje LAG, a može iznositi najviše do 100% od prihvatljivih troškova, ovisno o ograničenjima navedenima u Programu.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedba tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«, a sve u okviru mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za provedbu aktivnosti međuteritorijalnih i transnacionalnih projekata suradnje iz lokalnih razvojnih strategija odabranih LAG-ova. Ciljevi projekata suradnje su razmjena iskustava i primjera dobre prakse, prijenos znanja, poboljšanje kapaciteta LAG-a, promocija inovacija i stvaranje mreža.

Prihvatljivi korisnici su odobreni LAG-ovi za programsko razdoblje 2014. – 2020. i lokalna, javno-privatna partnerstva koja provode neki oblik lokalne razvojne strategije u skladu s člankom 44. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Prihvatljivi troškovi su troškovi organizacija događaja (sastanaka, radionica, konferencija i sl.), putnih troškova, troškovi usluga, građenja/opremanja građevine i nabave opreme te nematerijalni troškovi, a koji moraju biti vezani za provedbu aktivnosti međuteritorijalnih i transnacionalnih projekata suradnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 18.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore može iznositi do 100%prihvatljivih troškova projekta suradnje.

Podnošenje Zahtjeva za potporu je u razdoblju od 18. srpnja 2018. godine do 30. lipnja 2019. godine.

Upite možete postaviti putem sustava ”Pitanja i odgovori”.

Tekst natječaja (s prilozima i obrascima) možete preuzeti ovdje.