Natječaji

Natječaj za tip operacije 19.3.1. Priprema aktivnosti projekta suradnje

Zatvoren
Mjera
Podmjera
19.3
Tip operacije
19.3.1
Datum objave
14. 1. 2020
Datum prijave
20. 3. 2020
Kraj prijave
30. 6. 2021
Vrijednost natječaja
3.600.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Odabrani LAG-ovi
Sufinanciranje

do 100%

Dokumentacija

Raspoloživa su sredstva u iznosu od 3.600.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore za pripremu projekta suradnje može iznositi do 20% ukupno dodijeljenih sredstava za provedbu Podmjere 19.3. iz Ugovora.

Intenzitet potpore za pripremu pojedinog projekta suradnje određuje odabrani LAG, a može iznositi do 100% prihvatljivih troškova za pripremu aktivnosti projekta suradnje.

Potpora pripremi projekata suradnje LAG-ova.