Natječaji

Natječaj za tip operacije 19.3.1. “Priprema aktivnosti projekata suradnje”

Zatvoren
Mjera
Podmjera
19.3
Tip operacije
19.3.1
Datum objave
28. 6. 2018
Datum prijave
18. 7. 2018
Kraj prijave
30. 6. 2019
Raspoloživost sredstava
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovome Natječaju iznosi 3.600.000,00 HRK.
Vrijednost natječaja
3.600.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
LAG-ovi
Područje
Projekti suradnje LAG-ova
Sufinanciranje

Do 100% prihvatljivih troškova.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedba tipa operacije 19.3.1. »Priprema aktivnosti projekta suradnje«, a sve u okviru mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program).

Svrha Natječaja je dodjela potpore za provedbu pripremnih aktivnosti međuteritorijalnih i transnacionalnih projekata suradnje iz lokalnih razvojnih strategija odabranih LAG-ova. Ciljevi projekata suradnje su razmjena iskustava i primjera dobre prakse, prijenos znanja, poboljšanje kapaciteta LAG-a, promocija inovacija i stvaranje mreža.

Prihvatljivi korisnici su odabrani LAG-ovi unutar Programa.

Prihvatljivi troškovi su troškovi organizacija događaja (sastanaka, radionica, konferencija i sl.), putnih troškova, troškovi usluga, troškovi izrade dokumentacije u svrhu pripreme projekta suradnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 3.600.000,00 HRK. Intenzitet potpore može iznositi do 100% prihvatljivih troškova pripreme projekta suradnje.

Podnošenje Zahtjeva za potporu je u razdoblju od 18. srpnja 2018. godine do 30. lipnja 2019. godine.

Upite možete postaviti putem sustava Pitanja i odgovori.

Tekst natječaja (s prilozima i obrascima) možete preuzeti ovdje.