Natječaji

Natječaj za tip operacije 19.1.1 Pripremna pomoć – ZA NOVE LAG-ove/LOKALNE INICIJATIVE

Otvoren
Mjera
Podmjera
19.1
Tip operacije
19.1.1
Datum objave
3. 8. 2022
Datum prijave
1. 9. 2022
Kraj prijave
31. 12. 2022

Predmet Natječaja

Predmet Natječaja je dodjela sredstava u skladu s Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ br. 91/19, 37/20, 31/21 i 134/21; u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu Podmjere 19.1. »Pripremna pomoć « (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.1.) tipa operacije 19.1.1. »Pripremna pomoć« (u daljnjem tekstu: tip operacije 19.1.1.).

Svrha Natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za izgradnju kapaciteta, osposobljavanje i umrežavanja u svrhu pripreme i provedbe lokalne razvojne strategije za programsko razdoblje 2023. – 2027. unutar Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Korisnici

Korisnici su lokalne akcijske grupe koje nisu odabrane u programskom razdoblju 2014. – 2020.

Visina javne potpore

Iznos potpore po korisniku je do 200.000,00 kuna.