Natječaji

Natječaj za tip operacije 19.1.1 Pripremna pomoć – ZA NOVE LAG-ove/LOKALNE INICIJATIVE

Predmet Natječaja

Predmet Natječaja je dodjela sredstava u skladu s Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ br. 91/19, 37/20, 31/21 i 134/21; u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu Podmjere 19.1. »Pripremna pomoć « (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.1.) tipa operacije 19.1.1. »Pripremna pomoć« (u daljnjem tekstu: tip operacije 19.1.1.).

Svrha Natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za izgradnju kapaciteta, osposobljavanje i umrežavanja u svrhu pripreme i provedbe lokalne razvojne strategije za programsko razdoblje 2023. – 2027. unutar Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Korisnici

Korisnici su lokalne akcijske grupe koje nisu odabrane u programskom razdoblju 2014. – 2020.

Visina javne potpore

Iznos potpore po korisniku je do 200.000,00 kuna.