Natječaji

Natječaj za tip operacije 16.1.2 Operativne skupine

Zatvoren

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za provedbu projekata operativnih skupina ugovorenih temeljem Natječaja za provedbu Podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ od 20. veljače 2018. godine i njegovih prvih izmjena od 13. ožujka 2018. godine.

Korisnici

Prihvatljivi korisnici su operativne skupine koje s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju imaju sklopljene ugovore o financiranju temeljem Natječaja za provedbu tipa operacije 16.1.1

Visina javne potpore

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 30.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi 200.000 EUR.