Natječaji

Natječaj za tip operacije 16.1.2 Operativne skupine

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za provedbu projekata operativnih skupina ugovorenih temeljem Natječaja za provedbu Podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ od 20. veljače 2018. godine i njegovih prvih izmjena od 13. ožujka 2018. godine.

Korisnici

Prihvatljivi korisnici su operativne skupine koje s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju imaju sklopljene ugovore o financiranju temeljem Natječaja za provedbu tipa operacije 16.1.1

Visina javne potpore

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 30.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi 200.000 EUR.