Natječaji

Natječaj za tip operacije 16.1.2 Operativne skupine

Otvoren
Mjera
Podmjera
16.1
Tip operacije
16.1.2
Datum objave
8. 4. 2020
Datum prijave
20. 4. 2020
Kraj prijave
15. 7. 2020
Raspoloživost sredstava
29.400.000,00 kuna
Potencijalni korisnici
Korisnici su operativne skupine koje s Agencijom za plaćanja imaju sklopljene ugovore o financiranju za tip operacije 16.1.1
Sufinanciranje

100%

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za provedbu projekata operativnih skupina ugovorenih temeljem Natječaja za provedbu Podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ od 20. veljače 2018. godine i njegovih prvih izmjena od 13. ožujka 2018. godine.

Korisnici

Prihvatljivi korisnici su operativne skupine koje s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju imaju sklopljene ugovore o financiranju temeljem Natječaja za provedbu tipa operacije 16.1.1

Visina javne potpore

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 30.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi 200.000 EUR.