Natječaji

Natječaj za tip operacije 16.1.2 Operativne skupine

Zatvoren
Mjera
Podmjera
16.1
Tip operacije
16.1.2
Datum objave
21. 5. 2021
Datum prijave
14. 6. 2021
Kraj prijave
31. 8. 2021
Raspoloživost sredstava
4.500.000,00 kuna
Vrijednost natječaja
4.500.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Korisnici su operativne skupine koje s Agencijom za plaćanja imaju sklopljene ugovore o financiranju za tip operacije 16.1.1
Sufinanciranje

100% (90 % EU i 10 % RH)

Dokumentacija

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za provedbu projekata operativnih skupina ugovorenih temeljem Natječaja za provedbu Podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ od 10. lipnja 2020. godine (u daljnjem tekstu: Natječaj za provedbu tipa operacije 16.1.1)

Korisnici

Prihvatljivi korisnici su operativne skupine koje s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) imaju sklopljene ugovore o financiranju temeljem Natječaja za provedbu tipa operacije 16.1.1

Visina javne potpore

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 30.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi 200.000 EUR.