Natječaji

Natječaj za tip operacije 16.1.1. “Potpora za osnivanje operativnih skupina”

Zatvoren
Mjera
Podmjera
16.1
Tip operacije
16.1.1
Datum objave
20. 2. 2018
Datum prijave
1. 3. 2018
Kraj prijave
3. 4. 2018
Vrijednost natječaja
1.140.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Operativne skupine koje čine najmanje dva partnera
Područje
Povećanje proizvodnje biomase u poljoprivredi i njezino korištenje kao i korištenje ostalog biomaterijala nastalog na poljoprivrednom gospodarstvu, Primijenjena i razvojna istraživanja mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama radi unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje, uzgoja, kvalitete i plodnosti tla ili jačanja otpornosti poljoprivrednih sustava na promjene uz napredno korištenje novih tehnologija ili alternativnih sustava proizvodnje
Sufinanciranje

Visina potpore iznosi 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Potpora se isplaćuje se jednokratno, u obliku paušalnog iznosa.

Dokumentacija

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je objavila natječaj za provedbu podmjere 16.1. »Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost « – provedba tipa operacije 16.1.1. »Potpora za osnivanje operativnih skupina «.   

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju je 1.140.000,00 kuna, a visina potpore iznosi 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Potpora se isplaćuje se jednokratno, u obliku paušalnog iznosa, a prihvatljivi korisnici su operativne skupine koje čine najmanje dva partnera. Partneri u operativnoj skupini mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru, fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru tema navedenih u Natječaju. Sve fizičke i pravne osobe moraju biti osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj te ne smiju biti u sukobu interesa.

Kako bi se projektna ideja, odnosno projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti:

  •  projekt se mora provoditi na području Republike Hrvatske
  •  projektna ideja ili projekt se mora odnositi na:

– primijenjena i razvojna istraživanja mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama radi unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje, uzgoja, kvalitete i plodnosti tla ili jačanja otpornosti poljoprivrednih sustava na promjene uz napredno korištenje novih tehnologija ili alternativnih sustava proizvodnje
–  povećanje proizvodnje biomase u poljoprivredi i njezino korištenje kao i korištenje ostalog biomaterijala nastalog na poljoprivrednom gospodarstvu

  • projekt mora imati izravan doprinos najmanje jednom prioritetu Programa ruralnog razvoja i ciljevima EIP-a.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 1. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 3. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 1. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 3. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija o uvjetima i načinu provedbe Natječaja možete pronaći OVDJE. 

Tekst Natječaja možete preuzeti OVDJE.

 

Preuzmite (PDF, 598KB)