Natječaji

Natječaj za tip operacije 16.1.1 Potpora za osnivanje operativnih skupina

U najavi
Mjera
Podmjera
16.1
Tip operacije
16.1.1
Očekivani datum objave
travanj 2020
Raspoloživost sredstava
1.000.000,00 kuna
Sufinanciranje

100%

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za osnivanje operativnih skupina

Korisnici

Prihvatljivi korisnici su operativne skupine koju čine najmanje dva partnera

Visina javne potpore

5.000 eura