Natječaji

Natječaj za tip operacije 16.1.1 Potpora za osnivanje operativnih skupina

Zatvoren

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za osnivanje operativnih skupina koje će realizirati projektne ideje kroz projekte u sklopu tipa operacije 16.1.2 „Operativne skupine“.

Korisnici

Prihvatljivi korisnici su operativne skupine koju čine najmanje dva partnera.

Partneri operativne skupine mogu biti:
a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
b) proizvođačke organizacije u poljoprivrednom i prehrambenoprerađivačkom sektoru
c) fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru tema navedenih u točki 24. Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina javne potpore

5.000 eura