Natječaji

Natječaj za tip operacije 10.2.1. Očuvanje, održiva uporaba i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi

U najavi
Mjera
Podmjera
10.2
Tip operacije
10.2.1
Očekivani datum objave
ožujak 2020
Raspoloživost sredstava
15.000.000,00 kuna
Sufinanciranje

Do 100%

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Korisnici

Javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih i javna tijela koja se bave očuvanjem životinjskih genetskih resursa

Visina javne potpore

Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 50.000 eura (u protuvrijednosti u kunama) po pojedinoj aktivnosti