Natječaji

Natječaj za tip operacije 1.1.2 Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike

Zatvoren
Mjera
Podmjera
01.1
Tip operacije
1.1.2
Datum objave
22. 10. 2021
Datum prijave
15. 11. 2021
Kraj prijave
15. 2. 2022
Raspoloživost sredstava
7.500.000,00 kuna
Sufinanciranje

Intenzitet potpore je do 100 % (90 % EU i 10 % RH).

Svrha Natječaja

Svrha Natječaja je osigurati specifično osposobljavanje za poljoprivrednike nositelje, članove poljoprivrednih gospodarstava kao i za rukovoditelje i zaposlenike u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru. Navedeno će doprinijeti povećanju korištenja novih metoda proizvodnje temeljenih na rezultatima istraživanja i razvoja, inovativnih praksi, konkurentnosti gospodarstava, udruživanja, kao i boljem razumijevanju zaštite i očuvanja okoliša i prirode.

Prihvatljivi korisnici

Korisnici su pravne osobe registrirane za djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe.

Visina javne potpore

Visina potpore je do 200.000,00 EUR po korisniku.