Natječaji

Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Zatvoren
Mjera
Podmjera
08.5
Tip operacije
8.5.1
Datum objave
13. 5. 2022
Datum prijave
11. 7. 2022
Kraj prijave
30. 9. 2022

Predmet Natječaja

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/2019, 37/2020, 31/2021 i 134/2021) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“.

Svrha Natječaja

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020 i 145/20) te udruge šumoposjednika. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina javne potpore

Visina potpore po projektu iznosi od 5.000 – 700.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.