Natječaji

Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Zatvoren
Mjera
Podmjera
07.4
Tip operacije
7.4.1
Datum objave
7. 6. 2021
Datum prijave
16. 7. 2021
Kraj prijave
30. 9. 2021
Raspoloživost sredstava
384.000.000,00 HRK od čega: - 50.000.000 HRK za sektor tržnica - 100.000.000 HRK za sektor vatrogasnih domova - 150.000.000 HRK za sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina - 84.000.000 HRK za sektor dječjih vrtića
Vrijednost natječaja
384.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Jedinice lokalne samouprave, Trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, dobrovoljna vatrogasna društva, javne ustanove dječji vrtići
Sufinanciranje

Od 80 do 100 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)
Intenzitet potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 132/17) te iznosi:
a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu
c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

Svrha

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Korisnici

a) jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja
b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica
c) javne ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića
d) dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova
Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina javne potpore

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša ukupna vrijednost projekta kod podnošenja prvog dijela Zahtjeva za potporu iznosi 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.