Natječaji

Natječaj za tip operacije 19.4.1. Tekući troškovi i animacija

Zatvoren
Mjera
Podmjera
19.4
Tip operacije
19.4.1
Datum objave
18. 6. 2018
Datum prijave
18. 6. 2018
Kraj prijave
31. 12. 2023
Potencijalni korisnici
Odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2.
Sufinanciranje

Iznos potpore po korisniku utvrđen je Ugovorom i Odlukom o dodjeli sredstava odabranom LAG-u. Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela, a intenzitet potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 18. lipnja 2018. godine, natječaj za provedbu podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« – provedba tipa operacije 19.4.1. »Tekući troškovi i animacija«, a sve u okviru mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Navedena potpora pokriva do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, ukupno do 25% dodijeljenih javnih izdataka lokalne razvojne strategije. Prihvatljivi troškovi odnose se na troškove djelatnika, ureda LAG-a, uredsku opremu, troškove treninga, promotivne aktivnosti i dr. Troškovi animacije obuhvaćaju razmjenu znanja između dionika, odnosno informiranje i promidžbu, aktivnosti potrebne za provedbu animacije i sl.

Potencijalni korisnici su LAG-ovi koji su odabrani unutar tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« i s kojima je Agencija za plaćanja sklopila Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u.

Odabrani LAG putem AGRONET-a podnosi Zahtjev za isplatu za troškove nastale u obračunskom razdoblju u mjesecu nakon završetka tromjesečja na koji se odnosi predmetni Zahtjev za isplatu.

Iznimno za obračunsko razdoblje od 1. ožujka 2018. godine do 31. svibnja 2018. godine korisnici su obvezni poslati Zahtjev za isplatu do 15. srpnja 2018. godine.

Više informacija možete pronaći ovdje.