Natječaji

Natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Zatvoren
Mjera
Podmjera
06.4
Tip operacije
6.4.1
Datum objave
14. 6. 2018
Datum prijave
18. 7. 2018
Kraj prijave
28. 9. 2018
Raspoloživost sredstava
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 250.000.000,00 HRK.
Vrijednost natječaja
250.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu
Područje
Sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje, Sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, Sektor turizma u ruralnom području, Sektor tradicijskih i umjetničkih obrta
Sufinanciranje

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova. U slučaju kupovine poljoprivredne mehanizacije u sektoru pružanja usluga u poljoprivrednim djelatnostima intenzitet potpore za tu mehanizaciju iznosi 40%. Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500,00 EUR, a najviši iznos javne potpore je 200.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

Dokumentacija

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 14. lipnja 2018. godine, natječaj za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«, pri čemu ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 250.000.000,00 kuna.

Svrha ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.  Navedena potpora dodjeljuje se u obliku bespovratnih financijskih sredstava, pri čemu se po projektu se financira do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 eura dok najviši iznos javne potpore po korisniku iznosi 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

Raspisivanje ovog natječaja sastavni je dio aktivnosti namijenjenih demografskoj obnovi opustošenih ruralnih područja Republike Hrvatske, što predstavlja jedan od važnijih ciljeva Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Njime se potiče ostanak mladih u ruralnim područjima, odnosno njihov povratak iz gradova te zapošljavanje i izvan poljoprivrednih zanimanja.

Prijave na novi natječaj za operaciju 6.4.1. će se zaprimati od 18. srpnja do 28. rujna 2018. godine, a sve informacije dostupne su ovdje.