Natječaji

Natječaj za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ „POLJOPRIVREDNICI“

Predmet Natječaja

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Uredbe (EU) 2020/872 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 204/1, 26.6.2020., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2020/872) te Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 91/2019 i 37/2020, u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Svrha Natječaja

Svrha Natječaja dodjela potpore poljoprivrednicima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19 i koji ispunjavaju uvjete iz podtočke 2.3. ovoga Natječaja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju

180.000.000,00 kuna

Visina javne potpore

Maksimalni iznos potpore za poljoprivrednike iznosi 52.076,50 kuna ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.