Natječaji

Natječaj za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ „MSP-ovi“

Predmet Natječaja

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Uredbe (EU) 2020/872 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 204/1, 26.6.2020., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2020/872) te Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 91/2019 i 37/2020, u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Svrha Natječaja

Svrha Natječaja dodjela potpore MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19 i koji ispunjavaju uvjete iz podtočke 2.3. ovoga Natječaja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju

180.000.000,00 kuna

Visina javne potpore

Maksimalni iznos potpore za MSP-ove iznosi 371.975,00 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.