Natječaji

Natječaj za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ „MSP-ovi“

Zatvoren

Predmet Natječaja

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 91/2019 i 37/2020, u daljnjem tekstu: Pravilnik) i mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“(u danjem tekstu: mjera 21).

Svrha Natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore mikro, malim i srednjim poduzećima (u daljnjem tekstu: MSP) koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19 i koji ispunjavaju uvjete iz točke 2 ovoga Natječaja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju

100.000.000,00 kuna

Visina javne potpore

Maksimalni iznos potpore za MSP-ove iznosi 377.595,00 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa smanjenja primitaka ili smanjenja prihoda.