Natječaji

Natječaj za provedbu intervencije 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima

Otvoren
SP ZPP 2023. - 2027.
Datum objave
26. 4. 2024
Datum prijave
1. 7. 2024
Kraj prijave
31. 7. 2024
Raspoloživost sredstava
15.000.000,00 EUR-a od čega: – 13.500.000,00 EUR-a za intervenciju 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima – 1.500.000,00 EUR-a za intervenciju 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima – ekološki proizvođači/prerađivači.
Vrijednost natječaja
15.000.000,00 EUR

Predmet Natječaja

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. („Narodne novine“, br. 132/2023; 7/2024 i 18/2024) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Prihvatljivi korisnici

Fizičke i pravne osobe (izuzev zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Visina javne potpore po projektu

Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi 5.000 EUR, a najviša visina javne potpore je po projektu/korisniku 30.000 EUR.

Intenzitet javne potpore

85 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta.