Natječaji

Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za dodjelu potpore za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Zatvoren
Mjera
Podmjera
05.2
Tip operacije
5.2.2
Datum objave
15. 4. 2018
Datum prijave
15. 4. 2018
Kraj prijave
15. 5. 2015

U Narodnim novinama broj 42 od 15. travnja 2015. objavljen je Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za dodjelu potpore za “Razminiranje poljoprivrednog zemljišta” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske na čijem području postoji minski sumnjiva poljoprivredna površina.
Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za razminiranje minama onečišćenih poljoprivrednih površina.
Udio javne potpore u prihvatljivim troškovima ulaganja iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Potpora se ne dodjeljuje za razminiranje šumskog područja

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 15. travnja 2015. i traje do 15. svibnja 2015.

Opširnije o uvjetima možete pročitati u Pravilniku o dodjeli potpore objavljenom u Narodnim novinama broj  38/15 od 03. travnja 2015. godine.

Zahtjevi pristigli prije i nakon naznačenoga roka neće se razmatrati.