Natječaji

Natječaj za podmjeru 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

U najavi
Mjera
Podmjera
17.1
Očekivani datum objave
ožujak 2020
Raspoloživost sredstava
100.000.000,00 kuna
Sufinanciranje

70% prihvatljive premije osiguranja

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima

Korisnici

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013

Visina javne potpore

Do 75.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti