Natječaji

Natječaj za podmjeru 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Zatvoren
Mjera
Podmjera
17.1
Datum objave
25. 5. 2020
Datum prijave
1. 6. 2020
Kraj prijave
31. 12. 2020

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja koje ispunjavaju uvjete iz podtočke 2.3. ovoga Natječaja.

Korisnici

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje ispunjavaju uvjete iz točke 2. ovog Natječaja.

Visina javne potpore

Do 75.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti