Natječaji

Natječaj za podmjeru 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Otvoren
Mjera
Podmjera
17.1
Datum objave
25. 5. 2020
Datum prijave
1. 6. 2020
Kraj prijave
31. 12. 2020
Raspoloživost sredstava
100.000.000,00 kuna
Sufinanciranje

70% prihvatljive premije osiguranja

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja koje ispunjavaju uvjete iz podtočke 2.3. ovoga Natječaja.

Korisnici

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje ispunjavaju uvjete iz točke 2. ovog Natječaja.

Visina javne potpore

Do 75.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti