Natječaji

Natječaj za podmjeru 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Zatvoren
Mjera
Podmjera
17.1
Datum objave
22. 2. 2021
Datum prijave
2. 7. 2021
Kraj prijave
31. 12. 2021

Svrha natječaja:

Svrha Natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja koje ispunjavaju uvjete iz podtočke 2.3 ovog Natječaja.

Korisnici:

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje ispunjavaju uvjete iz točke 2. ovoga Natječaja.

Visina javne potpore:

Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 € u kunskoj protuvrijednosti.