Natječaji

Natječaj za podmjeru 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

U najavi
Mjera
Podmjera
17.1
Očekivani datum objave
veljača 2021
Vrijednost natječaja
120.000.000,00 HRK
Sufinanciranje

70% prihvatljive premije osiguranja

Svrha natječaja:

Svrha Natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja koje ispunjavaju uvjete iz Natječaja.

Korisnici:

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20. 12. 2013.). Proizvođačke organizacije nisu prihvatljivi korisnici za potporu u okviru ove podmjere.

Visina javne potpore:

Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 € u kunskoj protuvrijednosti.