Natječaji

Natječaj za podmjeru 17.1. “Osiguranje uroda, životinja i bilja”

U najavi
Mjera
Podmjera
17.1
Tip operacije
17.1.1
Datum objave
31. 3. 2019
Raspoloživost sredstava
Dostupna omotnica za natječaj iznosi 75.000.000,00 kuna.
Vrijednost natječaja
75.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Sufinanciranje

Intenzitet potpore iznosi do 70% premije osiguranja.
Iznos potpore je 75.000,00 eura.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Prihvatljiva aktivnost je dodjela namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja.