Natječaji

Natječaj za podmjeru 17.1 “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka”

Zatvoren
Mjera
Podmjera
17.1
Tip operacije
17.1.1
Datum objave
8. 3. 2019
Datum prijave
15. 3. 2019
Kraj prijave
30. 11. 2019
Raspoloživost sredstava
Dostupna omotnica za natječaj iznosi 75.000.000,00 kuna.
Vrijednost natječaja
75.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Sufinanciranje

Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.
Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 € u kunskoj protuvrijednosti.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Prihvatljiva aktivnost je dodjela namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja.