Natječaji

Natječaj za osnivanje operativnih skupina za provedbu tipa operacije 16.4.1 “Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta”

Zatvoren
Mjera
Podmjera
16.1
Tip operacije
16.1.1
Datum objave
10. 1. 2019
Datum prijave
8. 2. 2019
Kraj prijave
22. 3. 2019
Raspoloživost sredstava
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 800.000,00 kuna.
Vrijednost natječaja
800.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Operativne skupine koje čine najmanje dva partnera
Sufinanciranje

Visina potpore iznosi 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.
Potpora istoj operativnoj skupini unutar ovog tipa operacije isplaćuje se samo jednom tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.
Potpora za tip operacije 16.1.1 isplaćuje se jednokratno u obliku paušalnog iznosa.

Dokumentacija

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 10. siječnja 2019. godine Natječaj za provedbu podmjere 16.1 “Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“, provedba tipa operacije 16.1.1 Potpora za osnivanje operativnih skupina za osnivanje operativnih skupina za provedbu tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 800.000,00 kuna. Prihvatljivi su svi troškovi nastali tijekom razvoja projektne ideje i uspostave operativne skupine, a prihvatljivi korisnici su operativne skupine koju čine najmanje dva partnera.

Partneri operativne skupine mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja, proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru te fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnošću u okviru predložene teme.

Visina potpore iznosi 5.000 € u kunskoj protuvrijednosti, a potpora istoj operativnoj skupini unutar ovog tipa operacije isplaćuje se samo jednom tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a od 8. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 22. ožujka 2019. godine do 12:00 sati. Detaljnije pogledajte ovdje.