Natječaji

Natječaj za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja

Predmet Natječaja

Predmet Natječaja je dodjela potpore na temelju Pravilnika o provedbi intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. („Narodne novine“, br. 68/2023; u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja

Prihvatljivi korisnici

Korisnici su obrti i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe ili djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe imaju propisanu Statutom, koje ispunjavanju uvjete iz Pravilnika, a mogu biti:

a) privatne savjetodavne službe, samostalne ili u okviru druge pravne osobe
b) privatni savjetnik
c) nevladine organizacije
d) Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje
e) Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Visina bruto satnice troškova stručnih osoba koje su zaposlenici korisnika

15,88 EUR