Natječaji

Natječaj za provedbu intervencije 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije

Predmet Natječaja

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. („Narodne novine“, br. 132/2023) (u daljnjem tekstu: Pravilnik)

Prihvatljivi korisnici

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija

ili

  • fizičke i pravne osobe (uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija) registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

Visina javne potpore po projektu

Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi: 15.000 EUR

Najviša visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi: 300.000 EUR