Natječaji

Natječaj za intervenciju 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije

Otvoren
SP ZPP 2023. - 2027.
Datum objave
1. 12. 2023
Datum prijave
4. 3. 2024
Kraj prijave
4. 4. 2024
Raspoloživost sredstava
10.000.000,00 eura
Sufinanciranje

65 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do 80 % za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici

Predmet Natječaja

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. („Narodne novine“, br. 132/2023) (u daljnjem tekstu: Pravilnik)

Prihvatljivi korisnici

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija

ili

  • fizičke i pravne osobe (uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija) registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

Visina javne potpore po projektu

Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi: 15.000 EUR

Najviša visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi: 300.000 EUR