Natječaji

Natječaj za provedbu intervencije 70.05 Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Zatvoren
SP ZPP 2023. - 2027.
Datum objave
28. 3. 2024
Datum prijave
15. 4. 2024
Kraj prijave
31. 5. 2024
Vrijednost natječaja
2.300.000,00 EUR
Sufinanciranje

do 100 % prihvatljivih troškova

Predmet Natječaja

Predmet Natječaja je dodjela potpore na temelju Pravilnika o provedbi intervencije 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike republike hrvatske 2023. – 2027. („Narodne novine“, br. 35/2024) u cilju doprinosa zaustavljanju i smanjenju gubitka bioraznolikosti, jačanje usluga ekosustava i očuvanje staništa i krajobraza.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su javna tijela i pravne osobe uključujući i udruge koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Natječaja

2.300.000,00 EUR-a od čega:
– 1.600.000,00 EUR-a za korisnike biljnih genetskih resursa
– 700.000,00EUR-a za korisnike životinjskih

Visina javne potpore

Visina potpore po korisniku iznosi do 300.000 EUR-a za korisnike koji se bave očuvanjem biljnih genetskih resursa i do 300.000 EUR za korisnike koji se bave očuvanjem životinjskih genetskih resursa.