Natječaji

Natječaj za intervenciju 58.1.b.01. Vino – Ulaganja

Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava potpore za intervenciju 58.1.b.01. – INVWINE (58(1)(b)) (u daljnjem tekstu: 58.1.b.01. Ulaganja) unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (Narodne novine br. 140/2023 i 152/2023), (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Javna potpora je svaki oblik potpore koji potječe iz proračuna javnopravnih tijela (tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti) i proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva ili financijske instrumente (u daljnjem tekstu: Potpora). Sredstva potpore se osiguravaju i isplaćuju iz proračuna Europske unije.