Financijski instrumenti

Nastavlja se uspješna provedba zajmova putem financijskih instrumenata PRR

Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je dostupnost sredstava EPFRR, kao i nacionalnog sufinanciranja u svrhu omogućavanja povoljnog financiranja i pravovremene provedbe projekata u sektorima poljoprivrede, prerade i šumarstva koji često imaju teškoća u pristupu kapitalu ili je on moguć pod nepovoljnim uvjetima radi percepcije visokog rizika ovih sektora proizvodnje.

Ponovno zaprimanje prijava u okviru Malih zajmova za ruralni razvoj počelo je 25. ožujka 2024. godine putem on-line obrasca dostupnog na službenim internetskim stranicama HAMAG-BICRO-a. Potencijalni krajnji primatelji mogu ostvariti zajam u iznosu od 25.001 do 50.000 EUR s udjelom za obrtna sredstva do 30% te kamatnom stopom 0,1% ili 0,25% ovisno o razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Riječ je o već dobro poznatom i prihvaćenom proizvodu financijskih instrumenata pa je do 3. travnja 2024. godine zaprimljeno 108 zahtjeva za Mali zajam u ukupnom iznosu od 4,7 milijuna eura.

Od početka provedbe zajmova 2018. godine, kroz financijske instrumente odobrena su ukupno 2.082 zajma u vrijednosti od 101,4 milijun eura, a najveći broj krajnjih primatelja zainteresiran je za financiranje putem Malih zajmova te oni čine 72% ukupnog broja svih izdanih zajmova. Jedan od glavnih uvjeta koji moraju zadovoljiti krajnji primatelji financijskih instrumenata je održiv poslovni plan, a prosječno, od svih zaprimljenih prijava u okviru Malih zajmova za ruralni razvoj odobri se njih 66% što svjedoči o kvaliteti i ekonomskoj održivosti projekata koji se prijavljuju za financiranje ovim instrumentom.