Novosti

NAJAVA NATJEČAJA ZA PODMJERU 4.1. I 4.2. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će tijekom listopada i studenog 2015. godine raspisati natječaje za operacije 4.1.1.Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, 4.1.2.Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“, unutar podmjere 4.1. – “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” te operaciju 4.2.1.Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” unutar podmjere 4.2. –  “Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda”.

Natječaji će se raspisat u terminima kako slijedi:

4.1.2. i 4.2.1.:  28.10. – 30.12.2015.

4.1.1.:  04.11.2015. – 15.01.2016.

U sklopu operacije 4.1.1. objavit će se dva natječaja, jedan koji će se odnositi na sektore voća i povrća, a drugi na sektore svinjogojstva i peradarstva.

Ulaganja u zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš u okviru natječaja za operaciju 4.1.2. biti će prihvatljiva u svim sektorima.

Ulaganja u podmjeri 4.2. bit će prihvatljiva za sve sektore.

Odredbe Pravilnika Narodne novine br. 7/15 koje se odnose na integrirane i zajedničke projekte neće se primjenjivati u navedenim natječajima.

Povezanost poduzeća kod prijavljenih korisnika će se provjeravati u okviru operacije 4.1.1. i podmjere 4.2.

Više informacija o navedenim natječajima moći ćete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede www.ruralnirazvoj.hr i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju www.apprrr.hr.