Novosti

Kriterij odabira br.6 – podmjera 6.1. (2015.g., prvi natječaj)

Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu biti u vlasništvu/posjedu  više od 50% poljoprivrednog zemljišta koji su temelj izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva ili imati više od 50% poljoprivrednog zemljišta koji su temelj izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva u drugoj ugovornoj obvezi na period više od 15 godina na područjima sa prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima. Ugovorna obveza za korištenje poljoprivrednog zemljišta na katastarskoj/im čestici/ama  mora biti upisana u zemljišno knjižni izvadak .