Novosti

U javnoj raspravi natječaji za sektor šumarstva vrijedni 145 milijuna kuna

Od 31. ožujka 2022. za konzultacije i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću dostupna su dva natječaja:

  1. Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“
  2. Natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“

Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

Svrha ovog Natječaja je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020 i 145/20) te udruge šumoposjednika.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po ovom Natječaju je 45.000.000,00 HRK.

Visina potpore po projektu iznosi od 5.000 – 700.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“

Svrha je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Ovdje su prihvatljivi korisnici obrti, trgovačka društva, šumoposjednici, udruge šumoposjednika u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 100.000.000,00 HRK.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 700.000 EUR.

U savjetovanje se možete uključiti zaključno s 15. travnja 2022. putem poveznica:

  1. Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“
  2. Natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“