Mjera

M9 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Podmjera 9.1.

Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija u poljoprivrednom i šumarskom sektoru

Tip operacije
1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Korisnici
Korisnici su proizvođačke organizacije priznate u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine u bilo kojem sektoru poljoprivredne proizvodnje u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća.

Prihvatljivi troškovi
Troškovi rada koji su u skladu s Poslovnim planom proizvođačke grupe ili organizacije.

Potpora
Najviše 10 % vrijednosti godišnje utržene proizvodnje, ne više od 100.000 EUR godišnje, bez obzira na stvarni obračun moguće potpore.