Mjera

M8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

Podmjera 8.5

Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava

Tip operacije
1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Korisnici

Korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/18, 115/18, 98/19) te udruge šumoposjednika.

Prihvatljivi troškovi
Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Potpora
Do 100% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000 – 700.000 EUR-a.

Tip operacije
2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Korisnici
Šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019 i 32/2020) te udruge šumoposjednika, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

Prihvatljivi troškovi
Materijali, oprema, usluge i radovi te druga prihvatljiva mala infrastruktura; opći troškovi

Potpora
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 100.000 EUR-a

Podmjera 8.6

Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda

Tip operacije
1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima

Korisnici

Šumoposjednici, udruge šumoposjednika, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća

Prihvatljivi troškovi
Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za pridobivanje,  privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumsko uzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju; izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, sušare itd.); opći troškovi

Potpora
Do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 700.000 EUR-a.

Tip operacije
2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Korisnici
Obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva

Prihvatljivi troškovi
Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva;  za proizvodnju peleta i briketa; instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva; izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu proizvoda od drva (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.); opći troškovi

Potpora
Do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, između 10.000 – 1.000.000 EUR-a

Tip operacije
3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

Korisnici

  • šumoposjednici;
  • udruženja šumoposjednika;
  • obrti, mikro, mala i srednja poduzeća;
  • jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja.

Prihvatljivi troškovi
Marketing drvnih i nedrvnih (šumskih proizvoda); opći troškovi

Potpora
Do 50% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000 – 30.000 EUR-a