Mjera

M2 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

Svi savjeti vezani uz poljoprivrednu proizvodnju i šumarstvo, od sada će biti plaćani iz sredstava Programa ruralnog razvoja. Korist od mjere će imati i sami savjetodavci, budući će sredstvima mjere biti financirano i njihovo stalno usavršavanje

Podmjera 2.1.

Potpora za pružanje savjetodavnih usluga

Tip operacije:

  1. Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjeri poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i ekološkoj poljoprivredi
  2. Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
  3. Savjetovanje šumoposjednika
  4. Savjetovanje mladih poljoprivrednika

Podmjera 2.3.

Potpora za osposobljavanje savjetnika

Tip operacije:

1. Osposobljavanje savjetnika

Korisnik
Savjetodavna služba

Prihvatljivi troškovi

  • Troškovi nastali pružanjem savjetodavnih usluga
  • Osposobljavanje savjetnika

Potpora
Podmjera 2.1.: Intenzitet potpore je 100% od vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, do najviše 1.500 EUR po savjetovanju.
Podmjera 2.3.: Intenzitet potpore je 100% od vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, do najviše 200.000 EUR tijekom 3 godine.