Mjera

M17 – Upravljanje rizicima

Podmjera 17.1.
Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljka

Tip operacije
1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka (od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika, okolišnim incidentom i mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ).
Korisnici
Fizičke ili pravne osobe ili grupe fizičkih ili pravnih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednika.
Prihvatljivi troškovi
Važeća premija osiguranja koja pokriva gubitke proizvodnje veće od 20%.
Potpora
Intenzitet potpore je 70% vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000,00 EUR godišnje po korisnku.