Mjera

M17 – Upravljanje rizicima

Podmjera 17.1.

Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Tip operacije
1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka (od gubitaka godišnje poljoprivredne proizvodnje od nepovoljnih klimatskih prilika, bolesti životinja, zaraze organizmima štetnim za bilje, okolišnim incidentima ili poduzetih mjera protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvodnje te protiv njihovog širenja unutar Europske unije

Korisnici
Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013

Prihvatljivi troškovi
Premija osiguranja za  policu osiguranja koja pokriva gubitke proizvodnje veće od 20%.

Potpora
Intenzitet potpore je 70% vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.