Mjera

M11 – Ekološki uzgoj

Podmjera 11.1.

Plaćanja za prijelaz na prakse i metode ekološkog uzgoja

Korisnici
Poljoprivrednici ili grupe poljoprivrednika upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi, čije su površine upisane u ARKOD sustav, koji su u prijelazu na ekološku proizvodnju.

Potpora

 • Oranice 347,78 EUR /ha,
 • Povrće 576,94 EUR /ha,
 • Višegodišnji nasadi:
  – lijeska 750,74 €/ha
  – orah 461,36 €/ha
  – ostalo 868,18 €/ha
 • Trajni travnjaci  309,94 EUR/ ha.

 

Podmjera 11.2.

Plaćanja za održavanje praksi i metoda ekološkog uzgoja

Korisnici
Poljoprivrednici ili grupe poljoprivrednika upisane u Upisnik poljoprivrednika  koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi, čije su površine upisane u ARKOD sustav.

Potpora

 • Oranice 289,82 EUR /ha,
 • Povrće 480,78 EUR /ha,
 • Višegodišnji nasadi:
  – lijeska 625,62 €/ha
  – orah 384,47 €/ha
  – ostalo 723,48 €/ha
 • Trajni travnjaci  258,28 EUR/ ha.

Potpora je bespovratna u vidu godišnjeg plaćanja po hektaru kao nadoknada korisniku zbog gubitka prihoda i dodatnih troškova koji su rezultat usklađivanja s posebnim uvjetima, a koji nadilaze minimalno propisane uvjete.

Obrasci za vođenje evidencije za M11