Mjera

M1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

Viša obrazovna struktura poljoprivrednog stanovništva će u konačnici pozitivno utjecati na društveno-gospodarski razvoj ruralnih područja i konkurentnost hrvatske poljoprivrede.

Od ove mjere korist će imati svi oni koji se već bave ili tek kreću u poljoprivrednu proizvodnju. Sredstvima programa financirat će se njihova edukacija i stalno usavršavanje.

Podmjera 1.1

Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina

Tip operacije:

  1. Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj
  2. Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike
  3. Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike
  4. Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije

Podmjera 1.2.

Potpore za demonstracijske aktivnosti i informativne aktivnosti

Tip operacije:

1. Demonstracijske aktivnosti

Korisnici (ovisno o operaciji)

  • Savjetodavna služba
  • Privatne i javne institucije registrirane za djelatnost obrazovanja
  • Privatne i javne institucije, udruge

Prihvatljivi troškovi

  • Priprema i provedba programa
  • Izrada materijala za obuku, trošak prostora, opreme
  • Troškovi za polaznike (troškovi puta, troškovi smještaja).

Potpora
Intenzitet potpore iznosi do 100% vrijednosti prihvatljivih troškova