Natječaji

Mjera 14 “Dobrobit životinja”

Zatvoren
Mjera
Datum objave
4. 3. 2019
Datum prijave
4. 3. 2019
Kraj prijave
15. 5. 2019
Raspoloživost sredstava
Dostupna omotnica za natječaj iznosi 50.250.000,00 kuna.
Vrijednost natječaja
50.250.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Sufinanciranje

Intenzitet potpore iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici (fizičke i pravne osobe) upisani u Upisnik poljoprivrednika.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti kojima se doprinosi dobrobiti goveda, svinja, peradi, koza i ovaca, a koje su iznad propisanih standarda dobrog držanja domaćih životinja (po svakoj ispunjenoj obvezi je određen iznos).