Natječaji

Mjera 11 “Ekološki uzgoj” – u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja

U najavi
Mjera
Podmjera
Tip operacije
Datum objave
31. 3. 2019
Raspoloživost sredstava
Omotnica dostupna za natječaj iznosi 195.000.000,00 kuna
Vrijednost natječaja
195.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Sufinanciranje

Intenzitet potpore je do 100% od ukupno prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici (fizičke i pravne osobe) upisani u Upisnik poljoprivrednika. Zahtjev se podnosi u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti prijelaza na ekološku proizvodnju i održavanje ekološke poljoprivredne proizvodnje u skladu s  Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Uredbi Komisije (EZ) br. 889/2008.