Natječaji

Mjera 11 “Ekološki uzgoj” – u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja

Zatvoren
Mjera
Datum objave
4. 3. 2019
Datum prijave
4. 3. 2019
Kraj prijave
15. 5. 2019
Raspoloživost sredstava
Omotnica dostupna za natječaj iznosi 195.000.000,00 kuna
Vrijednost natječaja
195.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Sufinanciranje

Intenzitet potpore je do 100% od ukupno prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici (fizičke i pravne osobe) upisani u Upisnik poljoprivrednika. Zahtjev se podnosi u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti prijelaza na ekološku proizvodnju i održavanje ekološke poljoprivredne proizvodnje u skladu s  Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Uredbi Komisije (EZ) br. 889/2008.