Novosti

LAG-ovima dodatnih 33,2 milijuna kuna za provedbu lokalnih razvojnih strategija

Na temelju članka 4. stavka 6. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18), nakon provedenih javnih konzultacija s odabranim LAG-ovima, donesena je Odluka o primjeni sustava nagrađivanja za naknadnu dodjelu sredstava odabranim LAG-ovima u Podmjeri 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.) (u daljnjem tekstu: Odluka). Raspoloživa sredstva za naknadnu dodjelu iznose 33,2 milijuna kuna.

Sustav nagrađivanja temelji se na kriterijima odabira: veličina LAG-a (broj stanovnika LAG-a), aktivnost LAG-a u vezi provedbe LAG natječaja (postotak učitanih projekata/sredstava u AGRONET sustav u ZP1/ZP2 u odnosu na sredstva u Planu provedbe LRS za tipove operacija koji su aktivirani), kvaliteta rada LAG-a u vezi provedbe LAG natječaja – stopa pogreške (postotak odbijenih projekata od strane Agencije za plaćanja u ZP1/ZP2 u odnosu na broj projekata koji su učitani u AGRONET sustav u ZP1/ZP2, a za koje je Agencija za plaćanja donijela odluku) i produktivnost LAG-a u vezi LAG natječaja (omjer broja objavljenih LAG natječaja u odnosu na ukupan broj zaposlenih osoba na puno radno vrijeme koji rade isključivo na provedbi LRS/M19 – broj LAG natječaja/broj zaposlenih). Prema preliminarnoj rang listi 23 LAG-a će imati mogućnost dodjele dodatnih sredstava za provedbu projekata iz svojih LRS-ova.

LAG-ovi su do sada objavili 205 natječaja u vrijednosti 342,8 milijuna kuna što iznosi 97% sredstava koja su predviđena za provedbu projekata iz LRS LAG-ova odnosno LAG natječaja. LAG-ovi su odabrali i proslijedili u Agenciju za plaćanja 1508 projekt u iznosu 222,7 milijuna kuna kroz čiju se provedbu planira otvaranje 111 novih radnih mjesta. Agencija za plaćanja odobrila je projekte u vrijednosti 151,9 milijuna kuna te je krajnjim korisnicima isplaćeno 50,7 milijuna kuna. Ukupno unutar Mjere 19, Agencija za plaćanja je do sada isplatila 130,5 milijuna kuna (pripremna pomoć, provedba projekata na LAG natječaju, projekti suradnje i tekući troškovi i animacija).

Dio LAG-ova je u novonastaloj izvanrednoj situaciji uzrokovanoj proglašenom pandemijom koronavirusa (COVID-19) dodatno prepoznao važnost lokalne poljoprivredne proizvodnje i prerade te plasmana iste krajnjim kupcima pa se aktivno uključio i u pomoći poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima sa svog područja na način da su organizirali prodaju poljoprivrednih proizvoda s područja LAG-a putem svojih mrežnih stranica ili su na svojim mrežnim stranicama objavili od drugih subjekata organizirani način otkupa i plasiranja poljoprivrednih proizvoda i prerađevina.

LAG-ovi koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti i koji imaju potrebu za naknadnom dodjelom sredstava obvezni su podnijeti Zahtjev za promjenu u roku od 30 dana od dana objave ove Odluke na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u skladu s člankom 19. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija«, unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18).

Odluku, kao i Kriterije odabira za naknadnu dodjelu sredstava iz mjere 19 (Prilog 1) te Preliminarnu rang listu odabranih LAG-ova(Prilog 2) za naknadnu dodjelu sredstava iz mjere 19 možete preuzeti ovdje.