Bodovanje

KRITERIJI ODABIRA – TIP OPERACIJE 4.3.3
Ulaganje u izgradnju traktorskog puta

Step 1 of 2

50%
  • OPĆI KRITERIJI | 80

    * Napomena: ovisno o vrsti ulaganja koristi se ili kriterij 3a (ulaganje u izgradnju šumske ceste, ulaganje u rekonstrukciju šumske ceste, ulaganje u rekonstrukciju nerazvrstane ceste i ulaganje u rekonstrukciju traktorskog puta (u šumsku cestu) ili kriterij 3b (ulaganje u izgradnju traktorskog puta).