Bodovanje

Kriterij odabira za tip operacije 7.4.1 – Dječji vrtići

Step 1 of 3

33%
  • OPĆI KRITERIJI

    Bodova 55
  • 1 Ulaganja u građenje (izgradnja nove građevine/rekonstrukcija postojeće građevine) za koje sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima nije potrebno ishoditi Građevinsku dozvolu kao i ulaganja u opremanje ne ostvaruju bodove na kriteriju odabira “Spremnost projekta”.