Bodovanje

Kriterij odabira za tip operacije 19.3.2. – Provedba aktivnosti projekata suradnje

  • * u slučaju da su partneri/nositeIji u projektu suradnje iz zemalja članica i iz treićih država, bodovi se dodjeljuju samo zajedan kiterij i to po onom povoljnijem za korisnika.