Novosti

Kako osigurati poljoprivrednu proizvodnju od suše?

Kroz Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. – 2027. Ministarstvo poljoprivrede nastavlja dodjeljivati potporu za sufinanciranje premije osiguranja za police osiguranja intervencijom 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“.

Intenzitet potpore iznosi 70% vrijednosti premije osiguranja, a dodjeljuje se natječajem u visini od 100 EUR do 75.000 EUR godišnje po korisniku. Jedan od osnovnih uvjeta prihvatljivosti je da ugovorena polica osiguranja pokriva isključivo štete koje su nastale zbog gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20% prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje.

Kako bi potencijali korisnici dobili ključne informacije o uvjetima osiguranja poljoprivredne proizvodnje od rizika nedostatka vlage u tlu (suše), Ministarstvo poljoprivrede objavilo je brošuru koja se može preuzeti na poveznici.