Novosti

IZMJENA UVJETA KREDITIRANJA ZA FI „OBRTNA SREDSTVA ZA RURALNI RAZVOJ“

Ministarstvo poljoprivrede, APPRRR i HBOR potpisali su Dodatak Sporazumu o financiranju kojim se ukida ranije definirano ograničenje broja kredita koje krajnji primatelj može realizirati kako bi osigurao sredstva potrebna za neometano odvijanje proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja.

 

Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Hrvatska banka za obnovu razvitak potpisali su Dodatak Sporazumu o financiranju kojim se mijenja okvir provedbe ranije pokrenutog financijskog instrumenta „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“ čija provedba je povjerena HBOR-u.

Navedenim Dodatkom se, za financijski instrument „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“, uvodi mogućnost korištenja većeg broja kredita koje krajnji primatelj može realizirati uz napomenu da zbroj vrijednosti svih kredita po krajnjem primatelju u kumulativu ne smije prijeći iznos od 1.520.000,00 HRK.

Ministarstvo poljoprivrede je, osluškujući potrebe potencijalnih krajnjih primatelja te koristeći sve dostupne mogućnosti i potencijale Programa ruralnog razvoja u ovom izazovnom razdoblju za sektore poljoprivrede, prerade i šumarstva, pristupilo ovoj izmjeni kako bi se omogućilo što učinkovitije korištenje dostupnih sredstava za sve potencijalne krajnje primatelje u skladu s inicijativom financiranja obrtnih sredstava potrebnih za nesmetano odvijanje poslovnih aktivnosti svih prihvatljivih krajnjih primatelja čije je poslovanje pogođeno pojavom pandemije COVID-19 (SARS—CoV-2 / koronavirus).