Novosti

Izmjena Natječaja za provedbu podmjere 4.1. opercije 4.1.1.

Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-15-016 (234)

Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 07/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

IZMJENU NATJEČAJA

za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava«.

1. Točka 7. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

(1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 11. veljače 2015. do 15. travnja 2015.

(2) Rok za podnošenje potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga natječaja počinje teći od 11. veljače 2015. i traje do 15. travnja 2015.

U ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmijenjen.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju